Menu
Obec Opočno
obecOpočno

2/2015 o systému třídění a likvidace odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,  kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Opočno

Zastupitelstvo obce Opočno se na svém zasedání konaném dne 16. června 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

 1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Opočno zavedený obcí Opočno (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) a systém nakládání se stavebním odpadem.
 2. Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území obce Opočno (dále jen „obec“) komunální odpad a současně pro původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy s obcí využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále jen „osoby“).
 3. Systém nakládání se stavebním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby.

 

Článek 2

Základní pojmy

 

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů[1]), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Nápojové kartony jsou kompozitní (vícesložkové) obaly typu Tetra Pak (např. od mléka, vína, džusů a jiných nápojů).
 4. Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí materiál rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
 5. Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly.
 6. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).
 7. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až g) této vyhlášky.
 8. Sběrné místo je místo určené k odkládání některých složek komunálního odpadu do určených sběrných nádob během sběrové soboty. O termínu sběrové soboty informuje Obecní úřad obce na své úřední desce a na internetových stránkách obce. Sběrné místo se  nachází za budovou bývalé školy (Opočno č. p. 46).
 9. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu.

 

Článek 3 

Systém třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se v obci třídí na tyto složky:

 1. papír;
 2. sklo;
 3. plasty a nápojové kartony;[2])
 4. kovy;
 5. biologicky rozložitelný odpad;
 6. nebezpečný odpad;
 7. objemný odpad;
 8. směsný komunální odpad.

 

Článek 4 

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

 

 1. Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
 1. papír – do zvláštní sběrné nádoby (plastový kontejner o objemu 1110 litrů modré barvy) umístěné na návsi vedle zastávky autobusu;
 2. sklo – do zvláštní sběrné nádoby (plastový kontejner o objemu 1110 litrů zelené barvy) umístěné na návsi vedle zastávky autobusu;
 3. plasty a nápojové kartony – do zvláštní sběrné nádoby (plastový kontejner o objemu 1110 litrů žluté barvy) umístěné na návsi vedle zastávky autobusu;
 4. kovy – do zvláštní sběrné nádoby označené nápisem „KOVY“ umístěné ve dvoře[3]) Obecního úřadu (u č. p. 62);
 5. biologicky rozložitelný odpad – v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku do zvláštní sběrné nádoby (velkoobjemový kontejner o objemu 3000 litrů označený nápisem „BIOODPAD“) umístěné u hřbitova a u nádraží;
 6. nebezpečný odpad – dvakrát ročně během sběrové soboty do zvláštní sběrné nádoby (popř. do rukou obsluhy sběrného místa) umístěné ve sběrném místě;
 7. objemný odpad – dvakrát ročně během sběrové soboty do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném místě;
 8. směsný komunální odpad –
  1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušné nemovitosti (kovová nebo plastová popelnice o objemu 110 litrů černé barvy),
  2. do zvláštních zelených plastových pytlů s potiskem svozové společnosti (vydávaných Obecním úřadem obce), které slouží jako mimořádný náhradní shromažďovací prostředek k typizovaným nádobám, a které jsou po naplnění umísťovány k odvozu k výše uvedeným typizovaným sběrným nádobám nebo na volně přístupné místo před nemovitost (není-li typizovaných sběrných nádob),
  3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství (např. u rybníka, v parku) - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.
 1. Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený obcí, kde lze odkládat složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním (nebo se nestaly odpadem vůbec), jsou např. lékárny, specializované obchody, výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu, místa zpětného odběru apod.[4])

 

Článek 5

Povinnosti osob

 

 1. Osoby jsou povinny:
  1. komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
  2. ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 odst. 1 vyhlášky.
 2. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 

Článek 6

Nakládání se stavebním odpadem

 

Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem o odpadech (např. se odkládá do kontejnerů umístěných na stavbě a následně se odváží na příslušnou skládku stavebního odpadu).

 

Článek 7

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Opočno, ze dne 16. 10. 2007.

 

Článek 8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

..........................................

...............................................

Ing. Ondřej Dvořák

místostarosta

Václav Fyman

starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         17. 6. 2015

Sejmuto z úřední desky dne:             3. 7. 2015

 

[1]) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

[2]) obec ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů zajistila, že s ohledem na systém dalšího nakládání s touto složkou komunálního odpadu nedochází soustřeďováním plastů a nápojových kartonů do jedné nádoby ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně

[3]) sběrná nádoba je přístupná v pracovních hodinách Obecního úřadu obce

[4]) sběrné místo slouží během sběrné soboty i jako místo zpětného odběru vybraných položek (např. elektrozařízení)

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svátek

Dnes je 18.4.2024

Svátek má Valérie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

Zítra má svátek Rostislav

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 9/3 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 6/0 °C
neděle 21. 4. oblačno 8/-2 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat


Obec Opočno
nahoru